chippen honden verplicht!

chippen honden verplicht!

Honden geboren vanaf 1 april 2013 moeten binnen 7 weken na de geboorte gechipt worden en binnen 8 weken na de geboorte bij een aangewezen databank worden geregistreerd. Alle honden die vanaf die datum worden geïmporteerd moeten binnen 2 weken worden geregistreerd. De hond moet al gechipt zijn voordat hij/zij Nederland binnen komt.

Waarom deze verplichten?
Helaas vinden er in de hondenfokkerij en -handel nog steeds veel misverstanden plaats. Honden van fokkers dier dierenwelzijn ondergeschikt maken aan het geldelijk gewin of geïmporteerde honden hebben niet altijd de juiste vaccinaties en zijn soms te jong, ziek, slecht gesocialiseerd of tijdens hun korte leven slecht behandeld. Het Ministerie van Economische Zaken  wil deze misverstanden aanpakken. Het chippen en registeren maakt het mogelijk om malafide fokkers en handelaren, maar ook eigenaren van mishandelde of verwaarloosde honden beter kunnen worden opgespoord.

Wat moeten fokkers en handelaren doen?
Fokkers zijn verplicht de honden binnen 7 weken na de geboorte te laten chippen en binnen 8 weken het chipnummer bij een daartoe aangewezen databank te registeren met onder andere hun naam, adres en woonplaats. Het chippen kan gedaan worden door de dierenarts of door iemand die dit beroepsmatig doet (bijvoorbeeld Raad van Beheer).

Wat moet je als koper doen?
Kopers van honden dienen zich ervan te verzekeren dat de pup die gekocht wordt, is gechipt en geregistreerd door de fokker. Vraag hiervoor een bewijs van registratie. Zodra de hond in eigendom over gaat, moet bij een aangewezen databank de registratie binnen 2 weken worden aangepast met o.a. de naam, adres en woonplaats van de koper.


Wat moet je doen als je een hond uit het buitenland haalt?
Als de hond, ongeacht zijn leeftijd, uit het buitenland afkomstig is, moet deze binnen 2 weken geregistreerd zijn. De hond is dan al gechipt, want anders zou de hond illegaal in Nederland zijn binnengekomen. Als een hond voor een verblijf korter dan 3 maanden naar Nederland komt, bijvoorbeeld voor een vakantie, dan is dit niet nodig.

Geen correcte registratie?
Wanneer de (ver)kopende partij niet zorgt voor een correcte registratie, dan is deze in overtreding. Bij de verkoop van de pup dient de fokker of handelaar aan de nieuwe eigenaar te vertellen dat deze de registratie moet laten aanpassen bij de databank. De fokker of handelaar moet de hond binnen 2 weken afmelden bij de databank.

Waar moeten databanken aan voldoen?
De Ministerie van Economische Zaken wijst databanken aan die de gegevens van gechipte honden mogen registeren. Deze databanken dienen zich te houden aan een bewerkingsovereenkomst waarin onder andere geregeld is hoe ze om moeten gaan met de persoonlijke gegevens van de eigenaren van honden. Databanken moeten de eigenaar van de hond een schriftelijk of digitaal registratiebewijs sturen. Ook wordt de databanken gevraagd om de registratienummers via internet open te stellen en consumentenvragen over het registeren te beantwoorden. Dienst Regelingen, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken, regelt de aanmeldingen van databanken en kan de wijzigingen intrekken als niet aan de afspraken wordt voldaan. Zie voor meer informatie de website van de Dienst Regelingen, www.drloket.nl.

Hoe zal er worden gehandhaafd?
De databank is verplicht om bepaalde gegevens van de registratie naar het Ministerie van Economische Zaken te sturen. Opsporingsinstanties zoals de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de Nederlands Voedsel- en Waren autoriteit (NVWA) mogen deze gegevens gebruiken om overtredingen op de sporen en om opsporingsanalyses op de data uit te voeren. Voor meer informatie over de handhaving kunt u terecht op de website van de NVWA, www-vwa.nl.
Als er inspecties plaatsvinden zal gelijk gecontroleerd worden op de chip- en registratieverplichting. Anderen hebben geen toegang tot de geregistreerde gegevens. Zo kunnen en mogen gemeenten deze gegevens niet gebruiken voor bijvoorbeeld het innen van hondenbelasting.

Op de website www.chipjedier.nl kan je alle overige informatie vinden over de verplichting van het chippen.

Referentie:
-folder LICG, Chip je dier!