Myxomatose en VHD

Wij raden u aan om uw konijn 1 keer per jaar te laten vaccineren. Vaccineren kan tegen Myxomatose en VHD (Viral Haemorragic Disease).

Myxomatose is een virusziekte dat zich o.a. kenmerkt door gezwollen oogleden, gezwollen oren, koorts en niet willen eten. De incubatietijd varieert van 5 tot 14 dagen. Buiten het konijn kan het virus niet overleven. Het wordt overgedragen door direct contact van konijnen of door stekende insecten. Binnen Europa zijn het meestal muggen die de ziekte verspreiden. De ziekte heeft een hoge mortaliteit, vandaar dat enten zeker aan te raden is.

VHD1/RHD1 (Viral Haemorragic Disease) is een zeer besmettelijke virusziekte dat zich kenmerkt door bloedingen in de luchtpijp, longen en soms in long- of buikvlies. Een groot aantal konijnen sterft aan deze ziekte. De symptomen zijn plotselinge sloomheid (apathie), ernstige benauwdheid, soms bloederig schuim uit neusgaten en niet meer  willen eten. Het virus kan zich erg snel verspreiden. Konijnen kunnen al aan deze ziekte overlijden voordat enige symptomen zichtbaar zijn. Het virus wordt overgedragen via direct contact, ontlasting en urine. Ook via het eten van gras kan de ziekte overgedragen worden. Denk er aan dat ook via uw schoenzolen het virus verspreid kan worden.

Als uw konijn nog nooit is gevaccineerd raden wij een booster vaccinatie aan om uw konijn een optimale bescherming te geven. Een booster vaccinatie betekend dat het vaccin 4 weken later nogmaals gegeven wordt.

In 2015 is er voor het eerst een VHD2/RHS2 uitbraak geweest in Nederland. Dit is een nieuwe variant die niet in ons huidige vaccin zit.

Symptomen
Een met RHD1 (klassieke vorm) geïnfecteerd konijn zal veelal binnen 24-48 uur sterven. Bij RHD2 bedraagt deze termijn gemiddeld 3-5 dagen. In beide gevallen kunnen soms (acute) benauwdheid, koorts (> 40 °C), bloedingen of neurologische verschijnselen (tremoren) gezien worden voorafgaand aan de sterfte. Vaak is dit echter niet het geval en sterft het konijn zonder voorafgaande verschijnselen te vertonen. Daarnaast kan bij RHD2 een meer chronisch ziektebeeld gezien worden waarbij het konijn gedurende langere periode algemeen ziek kan zijn.
In tegenstelling tot RHD1, waar het sterftepercentage vaak >80% bedraagt, ligt het sterftecijfer bij RHD2 vaak lager (5-70%). In geval van RHD2 kan daarnaast bij konijnen die de acute fase overleven een meer chronisch ziektebeeld gezien worden met als belangrijkste verschijnselen gewichtsverlies, lethargie en icterus.

Behandeling en vaccinatie
Er is op dit moment nog geen behandeling voorhanden voor konijnen die ziek zijn als gevolg van een infectie met het RHD-virus. Preventief is wel vaccinatie mogelijk. De in Nederland geregistreerde vaccins geven echter (nog) geen bescherming tegen de nieuwe virusvariant (RHD2). Wij hebben op de praktijk het nieuwe vaccin voorradig. Dit vaccin komt uit Frankrijk en heet Filavac RHD KC+V®. Dit vaccin dient na een half jaar geboosterd te worden, vervolgens kan het jaarlijks herhaald worden.

Preventieve maatregelen
Omdat de tijd die verstrijkt tussen het tijdstip van besmetting met het RHD2-virus en het overlijden van het konijn langer is dan bij RHD1, heeft het virus meer gelegenheid om zich te verspreiden. Daarom is het extra belangrijk om preventieve maatregelen te nemen om verspreiding van de ziekte zoveel mogelijk te beperken.

- Laat uw konijn geen contact maken met andere konijnen. Zorg dat wilde konijnen niet bij het hok van uw konijn kan komen.
- voer geen hooi, gras, groente en degelijke van plekken waar wilde konijnen kunnen komen (zoals o.a. moestuinen)
- maak uw schoenen goed schoon als u gewandeld heeft in gebieden waar konijnen lopen
- trek eerst schone kleren aan en was eerst uw handen grondig nadat u in een gebied geweest bent met andere konijnen voordat u uw konijn aanraakt.

Wij raden af om met uw konijn naar plekken te gaan waar konijnenentdagen gehouden worden. Als veel konijnen bij elkaar zijn, wordt de kans op overdracht en besmetting ook groter. Als u uw konijn laat vaccineren op de praktijk, willen wij dat uw konijn in d auto blijft. U kunt zich melden bij de balie. De dierenarts komt uiteindelijk uw konijn(en) in de auto vaccineren.

Op de website van het DWHC vindt u informatie over de situatie bij wilde konijnen.